My cart
1 - 12 of 50 sản phẩm

HERITAGE 09

756,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dàiFREESIZE: 94 / 94 / 86Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính...

HAPPY 01

756,000 VND
Thông số: FREESIZE phù hợp Ngực dưới 96cm / Eo dưới 105cm / Chiều dài đầm: 85cm (chất tafta vân gỗ)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm,...

PRIME 54

456,000 VND
Thông số ÁO: FREESIZE phù hợp Ngực dưới 98cm / Chiều dài áo: 60cm (làm từ vải xốp nhúng co giãn)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm,...

PRIME 53

556,000 VND
Thông số ÁO: FREESIZE phù hợp ngực dưới 88-90cm / chiều dài áo: 50cm (làm từ vải thun gân co giãn)Ưu tiên giặt hấp hoặc giặt...

PRIME 52

656,000 VND
Thông số ÁO: SIZE M phù hợp số đo Ngực dưới 90cm, SIZE L phù hợp số đo Ngực dưới 96cm (làm từ vải len dệt kim)Ưu tiên giặt...

PRIME 50

556,000 VND
Thông số: FREESIZE phù hợp ngực dưới 96cm / chiều dài áo: 52cmƯu tiên giặt hấp, không ngâm, ủi dưới 30 độ ở mặt trái và ủi...

PRIME 47

756,000 VND
Thông số: FREESIZE phù hợp ngực và eo dưới 96cm - chiều dài đầm 80cm (làm từ vải ren hoa có lót)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm,...

PRIME 45

756,000 VND
Thông số: FREESIZE phù hợp ngực và eo dưới 94cm / chiều dài đầm 84cm Màu đen: chất voan tơ có lótMàu trắng: chất ren họa tiết hoa,...

PRIME 44

756,000 VND
Thông số: FREESIZE phù hợp ngực và eo dưới 94cm / chiều dài đầm 84cm (chất ren họa tiết hoa có lót)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm,...

PRIME 43

756,000 VND
Thông số: FREESIZE phù hợp ngực và eo dưới 90cm / Chiều dài đầm là 85cmChất vải sản phẩm:Màu trắng: ren họa tiết hoa có...

PRIME 42

756,000 VND
Thông số: FREESIZE phù hợp Ngực: 94 / Eo: 88 / Chiều dài: 84cm (chất ren họa tiết hoa có lót)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm,...

PRIME 41

756,000 VND
Thông số: FREESIZE ngực và eo dưới 94cm / chiều dài đầm: 85cm (chất vải ren họa tiết hoa, có lót)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm,...