My cart
1 - 12 of 24 sản phẩm

HERITAGE 01

756,000 VND
Thông số: Vòng 1 / Vòng 2 / Chiều dài / Cửa taySIZE S: 86 / 68 / 88 / 29SIZE M: 90 / 72 / 88 /...

HERITAGE 02

1,256,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dàiFREESIZE: 100 / 106 / 82 Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính...

HERITAGE 03

856,000 VND
Thông số: Vòng 1 / Vòng 2 / Chiều dàiSIZE S: 86 / 68 / 120SIZE M: 90 / 72 / 120SIZE L: 94 / 76 / 120Chất...

HERITAGE 04

756,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dài (cm)FREESIZE: 100 / 100 / 115Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản...

HERITAGE 05

756,000 VND
Thông số: Vòng 1 / Vòng 2 / Chiều Dài / Cửa taySIZE S: 86 / 68 / 88 / 44SIZE M: 90 / 70 / 88...

HERITAGE 06

756,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dài (cm)SIZE S: 86 / 68 / 88SIZE M: 90 / 72 / 88SIZE L: 94 / 76 / 88Chât liệu:...

HERITAGE 07

956,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dàiSIZE S: 86 / 68 / 120SIZE M: 90 / 72 / 120SIZE L: 94 / 76 / 120Ưu tiên giặt...

HERITAGE 08

756,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dàiSIZE S: 86 / 68 / 88SIZE M: 90 / 72 / 88SIZE L: 94 / 76 / 88Ưu tiên giặt hấp,...

HERITAGE 09

756,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dàiFREESIZE: 94 / 94 / 86Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính...

HERITAGE 10

756,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dàiFREESIZE 98 / 102 / 120Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm...

HERITAGE 11

656,000 VND
Thông số: Ngực / Eo / Chiều dàiFREESIZE: 94/104/86Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính hoa phải giặt tay, quý...

HERITAGE 12 - TOP

556,000 VND
Thông số ÁO: Ngực / Eo / Chiều dài / Cửa tay (cm)MÀU TRẮNG:SIZE S: 90 / 68 / 55 / 36SIZE M: 94 / 72 /...