My cart
1 - 12 of 45 sản phẩm
Sold out -50%

LOVER 06

656,000 VND 328,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94), FREESIZE (92-94/94/96-98)Chiều dài sản phẩm: 103 CMƯu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá...
Sold out -50%

LOVER 06

656,000 VND 328,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94), FREESIZE (92-94/94/96-98)Chiều dài sản phẩm: 103 CMƯu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá...
Sold out -50%

LOVER 01

656,000 VND 328,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94), FREESIZE (92-94/94/96-98)Chiều dài sản phẩm: 88CMƯu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá...
Sold out -50%

ROSIE 02

656,000 VND 328,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94), FREESIZE (92-94/94/96-98)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm...
Sold out -50%

DARLING 02

756,000 VND 378,000 VND
Thông số: SIZE S (86/68/90), SIZE M (89/72/92), SIZE L (92/74/94)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính hoa...
Sold out -50%

DARLING 01

756,000 VND 378,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính hoa...
Sold out -50%

CHIC 08

656,000 VND 328,000 VND
Thông số: FREESIZE (92-94/94/96-98)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính hoa phải giặt tay, quý khách lưu ý không...
Sold out -50%

YACHT 02

756,000 VND 378,000 VND
Thông số: SIZE S (86/68/90), SIZE M (89/70/92), SIZE L (92/72/94)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính hoa...
Sold out -50%

DARLING 03

756,000 VND 378,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94), FREESIZE (92-94/94/96-98)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm...
Sold out -50%

CHIC 02

756,000 VND 378,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94), FREESIZE (92-94/94/96-98)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm...
Sold out -50%

CHIC 07

656,000 VND 328,000 VND
Thông số: FREESIZE (92-94/94/96-98)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính hoa phải giặt tay, quý khách lưu ý...
Sold out -50%

CHIC 03

656,000 VND 328,000 VND
Thông số: SIZE S (86/66-68/90), SIZE M (89/70-72/92), SIZE L (92/74-76/94)Ưu tiên giặt hấp, không ngâm, không ủi quá 180 độ, sản phẩm đính hoa...